PHYSHNUE_Logo_V  

HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA VẬT LÍ

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

HỌP BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA VẬT LÍ LẦN THỨ HAI

THÁNG 7 NĂM 2016

Ban liên lạc Hội cựu sinh viên khoa Vật lí có kế hoạch tổ chức họp lần thứ hai, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 9h00 – 13h30 ngày 30 tháng 7 năm 2016 (thứ Bảy).
 2. Địa điểm: Trung tâm trải nghiệm sáng tạo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Tp Vĩnh Yên.
 3. Thành phần: toàn thể Thành viên Ban liên lạc, Ban chủ nhiệm khoa Vật lí.
 4. Nội dung:
  1. Đánh giá tình hình hoạt động thời gian vừa qua của Ban liên lạc,
  2. Trao đổi thông tin giữa Ban liên lạc và đại diện Khoa Vật lí,
  3. Triển khai các công việc tiếp theo, hướng tới Lễ kỉ niệm 65 năm thành lập Khoa.
 5. Chương trình:
  • 7h30 – 8h00: tập trung tại trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 6 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • 8h00: xe xuất phát đi Trung tâm trải nghiệm sáng tạo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Tp Vĩnh Yên.
  • 9h00 – 11h30: họp Ban liên lạc.
  • 11h30 – 13h30: ăn trưa tại Trung tâm.
  • 13h30: xe về Hà Nội.

Để tìm hiểu thêm thông tin, xin liên hệ:

TS Đinh Hùng Mạnh,

Điện thoại: 09 18 69 33 66

Email: manhdh@hnue.edu.vn

 

Trân trọng thông báo.

Trưởng khoa Vật lí

PGS. TS LỤC HUY HOÀNG

Trưởng ban liên lạc

TS NGUYỄN VĂN HOÀ