ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

LCĐ – LCH KHOA VẬT LÍ

Số: 05 /ĐTN-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 và

hội thao chào mừng ngày Thành lập Đoàn 26/3

 

Kính gửi: – BCH các Chi đoàn trực thuộc

 

Thiết thực chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2018 và ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2018, Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi hội Khoa Vật Lí tổ chức hoạt động chào mừng. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

 1. Mục đích

– Tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực cho đoàn viên thanh niên, thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa các Chi đoàn trong Liên chi đoàn Khoa Vật Lí.

– Góp phần bổ trợ cho đoàn viên  rèn luyện năng lực tổ chức các hoạt động tập thể, đáp ứng nguồn nhân lực toàn diện, tích cực năng động, sáng tạo.

 1. Yêu cầu

– Cuộc thi được tổ chức trang trọng, tươi vui, hiệu quả và tiết kiệm.

– Các chi đoàn trực thuộc tham gia nghiêm túc, tuân thủ các nội quy do Ban Tổ chức đề ra, quan tâm, động viên đội thi và cổ động viên thuộc đơn vị mình.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00 ngày 03 tháng 3 năm 2018 (Thứ Bảy)

– Địa điểm: Khuôn viên nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội.

 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI THI

 

Tất cả các chi đoàn K65, K66, K67 và chi đoàn cao học, chi đoàn cán bộ thuộc Liên chi đoàn khoa Vật lí.

IV. NỘI DUNG CUỘC THI

 

1. Kế hoạch tổ chức
 Thời gian  

 Nội dung thực hiện

 

22/02/2018

 

Phát động chương trình
27/02/2018 Các đơn vị gửi danh sách đăng kí dự thi cho BTC

 

03/3/2018 Thi các nội dung

 

 1. Thể lệ và hình thức tổ chức

–    Với nội dung xếp giỏ hoa quả:

+ Mỗi đội sẽ được hỗ trợ 300,000VNĐ để mua giỏ và hoa quả.

+ Các đội có thể sử dụng dao để tỉa hoa quả nhưng phần chính vẫn là xếp.

+ Mỗi đội thi cử 04 thành viên nam tham gia. Riêng với các chi đoàn sinh viên thì sẽ tự chủ động liên quân 2 chi đoàn thành 1 đội (mỗi Chi đoàn cử 02 thành viên nam tham gia).

 • Với nội dung kéo co:

+ Mỗi chi đoàn sẽ cử ra 5 thành viên gồm 1 nam và 4 nữ tạo thành 1 đội.

 • Với nội dung vật tay nam:

+ Mỗi chi đoàn cử ít nhất 01 và nhiều nhất 03 thành viên nam tham gia.

 • Với nội dung đẩy gậy nam:

+ Mỗi chi đoàn cử ít nhất 01 và nhiều nhất 03 thành viên nam tham gia.

Lưu ý:  Các chi đoàn tự chuẩn bị trang phục, giày dép, găng tay thi đấu ….. để có hiệu quả cao nhất.

 1. Cách tính điểm

            – Với nội dung xếp giỏ hoa quả:

+ Phù hợp chủ đề, có ý nghĩa: 40 điểm

+ Tính đẹp mắt, sáng tạo: 40 điểm

+ Thuyết minh: 20 điểm

 • Với các nội dung khác: Đấu loại trực tiếp với Vật tay và đẩy gậy, vòng tròn tính điểm và loại trực tiếp sau vòng bảng với kéo co.

V. GIẢI THƯỞNG

 1. Thi xếp giỏ hoa quả

Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.

 1. Thi hội thao

Cơ cấu giải thưởng gồm có

 • Thi vật tay: 01 giải nhất, 01 giải nhì.
 • Thi kéo co: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.
 • Thi đẩy gậy: 01 giải nhất, 01 giải nhì.

Trên đây là kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chào mừng ngày Thành lập Đoàn 26/3. Đề nghị BCH các Chi đoàn trực thuộc LCĐ – LCH khoa Vật Lí triển khai cụ thể đến các đoàn viên trong Chi đoàn và cử thành viên tham gia cuộc thi.

TM BCH LCĐ – LCH khoa Vật Lí

                       Bí thư

 

                 Bùi Thị Hà Giang