Thông báo seminar nghiên cứu khoa học giáo dục trong dạy học vật lí

Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức seminar NCS và seminar khoa học trong 02 ngày thứ 7 và chủ nhật từ 15/12/2018 đến 16/12/2018 tại tầng 4, nhà C khoa Vật lí, trường ĐHSP Hà Nội về các nội dung

  1. TS.Trần Ngọc Chất trình bày chuyên đề “Xây dựng questionnaire online và kỹ thuật xuất text từ video, audio quay thực nghiệm” từ 13h30 đến 15h30 ngày 15/12/2018
  2. GS.TS.Phạm Hữu Tòng trình bày chuyên đề về Lí luận dạy học vật lí từ 13h30 đến 15h30 ngày 16/12/2018

Bộ môn kính mời các Thầy Cô giáo, các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm tới tham dự và thảo luận.

Trân trọng