Lễ ra quân thực tập Sư phạm năm học 2015 – 2016

  1. Mục đích

– Giúp sinh viên nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ các sinh viên năm thứ 4 và các thầy cô có rất nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn các đoàn thực tập.

– Tổng kết, trao giấy khen cho những cá nhân, tập thể đã đạt giải và có thành tích xuất sắc trong Hội thi NVSP cấp khoa tháng 11/2015.

2.  Thành phần tham dự

– Toàn thể sinh viên Khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Thời gian, địa điểm

-Thời gian: 18h, thứ 3, ngày 26 tháng 01 năm 2016

-Địa điểm: Phòng 113C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội