Thông Báo Seminar

Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức seminar khoa học.

 

Nhận lời mời của Bộ môn VLLT, Khoa Vật lý, Trường ĐHSPHN: GS. TS Misao Sasaki

Yukawa Institute for Theoretica Physics Kyoto University, Japan,

tới thăm và seminar khoa học .

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 29 tháng 01 năm 2016.

Địa điểm: Phòng 300 giảng đường C Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (phòng seminar Bộ môn VLLT).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên Bộ môn VLLT, các nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành VLLT.

Tên báo cáo: Inflationary Universe and Beyond

Abstract:
There is strong observational evidence now that the Universe has experienced an almost exponential expansion at its the very early stage, called inflation. In this lecture the inflationary universe and its observational predictions are reviewed, and possible future directions beyond theory of inflation are discussed.

Kính mời mọi người quan tâm tới dự

Bộ môn Vật lý lý thuyết

Chi tiết theo đường dẫn sau: Thông báo seminar của GS. TS Misao Sasaki