Bộ môn PPDHVL

Thông báo seminar về lí luận dạy học vật lí

Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí thông báo tổ chức seminar về các nội dung Xây dựng và sử dụng hệ thống thí nghiệm theo quan điểm dạy học dựa trên nghiên cứu trong dạy học chương “Động lực học chất điểm” và “các định…
..>>

Seminar về dạy học phát triển năng lực và giáo dục vì sự phát triển bền vững

Thông báo Seminar về dạy học phát triển năng lực và giáo dục vì sự phát triển bền vững Bộ môn Lí luận và Phương pháp Dạy học Vật lí, tổ chức seminar online trên nền tảng FCC vào 8h00 sáng chủ nhật ngày 5/4/2020, về các nội dung Nguyễn Minh…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Seminar về phát triển năng lực dạy học vật lí cho sinh viên sư phạm

Thông báo Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức seminar kết quả nghiên cứu phát triển năng lực dạy học vật lí thuộc môn khoa học tự nhiên cho sinh viên cao đẳng sư phạm nước CHDCND Lào vào 13h30 thứ 4 ngày 15/01/2020 tại tầng 4 nhà C khoa…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Seminar bồi dưỡng năng lực đánh giá cho sinh viên sư phạm

Thông báo Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức seminar kết quả nghiên cứu bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học vật lí vào 8h30 thứ 4 ngày 15/01/2020 tại tầng 4 nhà C…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Seminar với giáo sư Aoki về thực tế ảo trong dạy học vật lí

Thông báo Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức Seminar với giáo sư Aoki đến từ Nhật Bản về ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong dạy học Vật lí vào 8h30 thứ 2 ngày 13/01/2020 tại Phòng họp Khoa Vật lí, tầng 1 Nhà C Kính mời các…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar về giáo dục khoa học và công nghệ

Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội, xin thông báo Bộ môn tổ chức Seminar với các nhà khoa học Pháp gồm Giáo sư Jacques Ginestie và Tiến sĩ Alice (Cố vấn giáo dục khoa học, đào tạo giáo viên của chính phủ Singapo) về…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar về bồi dưỡng giáo viên trong giáo dục STEM

Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Khoa Vật lí - Trường ĐHSP Hà nội xin thông báo Bộ môn tổ chức Seminar NCS về các nội dung Bồi dưỡng giáo viên về xây dựng và thiết kế các hoạt động giáo dục STEM Phát triển năng lực giải quyết vấn đề…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar về đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho sinh viên sư phạm vật lí

Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí, Khoa Vật lí - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo Bộ môn tổ chức Seminar về các nội dung: Phát triển năng lực dạy học vật lí thuộc môn khoa học tự nhiên cho sinh…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar với GS.Muller về dạy học Vật lí

Bộ môn LL&PPDH Vật lí thông báo Bộ môn tổ chức Seminar với đến từ nước Đức về dạy học vật lí Thời gian: Sáng thứ 4 ngày 02/10/2019 từ 9h00 đến 11h00 Địa điểm: Phòng 404 Nhà C, Khoa Vật lí Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học,…
..>>
Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797