Khoa Vật lí sẽ tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2020 – 2021” vào 8h00’ ngày 05 tháng 05 năm 2021 tại Phòng họp Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Sau thông báo 1 của “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2020 – 2021”, ban tổ chức Hội nghị đã nhận được 35 tóm tắt báo cáo của các tác giả là sinh viên Khoa Vật lí đăng kí tham dự. Đến thời điểm hiện tại, đã 32 báo cáo toàn văn gửi đến ban tổ chức. Toàn bộ các báo cáo toàn văn đã được phản biện bởi các nhà khoa học và được Hội đồng đánh giá chất lượng, chấm điểm các công trình theo chuyên ngành của Bộ môn. Danh sách các báo cáo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị và hình thức báo cáo đã được thông báo tới các tác giả.
Chương trình “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Vật lí năm học 2020 – 2021” được đăng tải theo đường link: Chương trình HNSVNCKH năm 2020-2021

Trưởng ban tổ chức

PGS. TS Lục Huy Hoàng