HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

KHOA VẬT LÍ-TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

THÔNG BÁO SỐ 1

 

I.    Mục đích Hội nghị

– Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (HNSV NCKH) năm học 2016 – 2017 đã thu hút sự tham gia của 57 báo cáo, trong đó có 4 báo cáo xuất sắc được gửi đi dự thi cấp Trường.

– Phát huy các thành tích đã đạt được, phát huy truyền thống say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Vật lí, tiến tới HNSV NCKH cấp Trường.

– Tạo điều kiện cho các sinh viên trong khoa Vật lí được báo cáo những kết quả nghiên cứu mới nhất, trao đổi chuyên môn, học thuật nhằm nâng cao kiến thức.

II. Thành phần tham gia

Toàn thể sinh viên trong khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

III. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị

– Thời gian dự kiến:  19/04/2018

– Địa điểm: Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội.

IV. Cách thức đăng kí tham dự

Sinh viên muốn tham gia HNSV NCKH 2018 cần đăng ký online theo hướng dẫn được đăng tải trên trang web của Khoa Vật lí:

http://phys.hnue.edu.vn

Cổng đăng ký online sẽ mở cho tới 24h ngày 15/01/2018. Ban tổ chức sẽ mở cổng điện tử để các tác giả nộp báo cáo tóm tắt online cho tới 24h ngày 30/03/2018.               

Báo cáo toàn văn bản mềm cần được gửi tới email:

svnckh.phys.hnue@gmail.com

và bản cứng có nhận xét của giáo viên hướng dẫn, được gửi cho ThS. Bùi Thị Hà Giang, phòng 218, Khoa Vật lí trước ngày 08/04/2018.

Các báo cáo có chất lượng được lựa chọn tham dự HNSV NCKH cấp Trường. Những báo cáo đạt điểm từ 16/20 điểm sẽ được cộng điểm thưởng vào 01 môn học chuyên ngành theo quy chế.

  V. Ban tổ chức

         Trưởng ban:

PGS. TS. Lục Huy Hoàng

         Phó ban:

PGS. TS. Lê Đức Ánh

         Hội đồng khoa học:

PGS. TS. Nguyễn Văn Khánh

PGS. TS. Nguyễn Văn Biên

TS. Nguyễn Văn Hợp

TS. Đỗ Danh Bích

         Ban thư ký:

TS. Phạm Đỗ Chung

TS. Trần Ngọc Chất

TS. Lê Minh Thư

ThS. Bùi Thị Hà Giang

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn sinh viên dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô để cho Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Khoa Vật lí năm học 2017 – 2018 đạt được những kết quả cao nhất.

 
Hà Nội, 02/11/2017

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

 

 

 

PGS. TS. Lục Huy Hoàng

Để đăng ký báo cáo tại hội nghị các bạn truy cập đường link sau:
https://goo.gl/forms/cNnDUSUxAUWK4Vwy2
Thời gian đăng kí kết thúc vào 24h ngày 15 tháng 1 năm 2018