Bộ môn LL&PPDH Vật lí thông báo tổ chức seminar khoa học về lí luận dạy học vật lí trong 02 ngày (chiều thứ 6, ngày 02/4 và thứ 7, ngày 03/4) tại phòng 404, tầng 4, nhà C khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với các nội dung sau:

  1. Chủ đề dạy học dự án về các kiến thức nhiệt động lực học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
  2. Xây dựng và sử dụng các thí nghiệm về phóng xạ hạt nhân nguyên tử trong dạy học
  3. Tổ chức dạy học các chủ đề STEM nhằm phát triển năng lực học sinh
  4. Dạy học khám phá trong thí nghiệm vật lí đại cương nhằm phát triển năng lực sinh viên sư phạm

Kính mời các nhà khoa học học, giảng viên, giáo viên, chuyên gia và các cá nhân quan tâm đến dự và thảo luận cùng các cán bộ giảng dạy, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Bộ môn.

Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

Trân trọng.