Bộ môn Vật lí Đại cương kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên dự Seminar khoa học:

Người trình bày: TS. Nguyễn Hồng Nam

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt Pháp).

Thời gian: 8h30 Thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp Khoa Vật lí, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Sustainable biomass-to-energy using gasification Abstract

Vietnam generates more than 75 million tons of agricultural residues annually, contributing to environmental pollution in various provinces due to inappropriate waste treatment. A possible solution is to use these residues as a source of energy for gasification, a thermochemical conversion technology that is being developed in different countries. Nevertheless, the current technology is mostly working with wood. The sustainable development of biomass gasification requires an interdisciplinary understanding between energy – material – environmental fields.