Thông báo

Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức seminar kết quả nghiên cứu bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học vật lí

vào 8h30 thứ 4 ngày 15/01/2020

tại tầng 4 nhà C khoa Vật lí

Kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm tới dự

Bộ môn LL&PPDH Vật lí