THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN  

ĐỊA ĐIỂM

 

T.HAI

(02 – 03)

8:00 Giao ban Trưởng, Phó các phòng ban. PH.I
10:00 Họp BCN P.107
T.BA

(03 – 03)

 9:30 BCN khoa Vật lí tiếp GS.VS. N.V.Hiệu  P.107
10:00   GS.VS. N.V.Hiệu thăm các Phòng Thí nghiệm phục vụ đào tạo  PTN
T. TƯ

(04 – 03)

     
14:00 Họp Ban xây dựng chính sách tài chính và CSVC. Thành phần: Các thành viên Ban xây dựng. PH.I
     
T.NĂM

(05 – 03)

     
   
T.SÁU

(06 – 03)

8:30 

 

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các nhà giáo đạt tiêu chuẩn của Trường năm 2014.  HT.K1
14:00 

 

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Nhà xuất bản ĐHSP.  PH.I
14:30 Giao ban Trưởng các đơn vị toàn trường. PH.I
T. BẢY

(07 – 03)

     
   
C.NHẬT

(08 – 03)

  KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

(08/03/1910 – 08/03/2015)