HỘI THẢO TẬP HUẤN “GIÁO DỤC VẬT LÍ  TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

– Thời gian: Từ 7h45 đến 12h00, Chủ Nhật ngày 19/5/2019

– Địa điểm: Hội trường tầng 2 và sảnh tầng 1, nhà K – Trường ĐHSP Hà Nội

– Đăng kí tham dự:

+ Cách 1: Đăng kí trước 15/5/2019 online tại địa chỉ: https://forms.gle/GLakUipk6DZqDEit6

+ Cách 2: Đăng kí trước 15/5/2019 qua email của BTC: k.vatly@hnue.edu.vn

– Tin tức cập nhật: