Hội giảng dạy vật lí tổ chức Hội thảo Dạy học Hệ quy chiếu cho học sinh THCS, THPT, THPT Chuyên vào tối thứ 7, ngày 04/6/2022 dưới hình thức online (phát trưc tiếp Youtube và Facebook của Hội giảng dạy vật lí) với các nội dung về

  1. Đặc điểm của Hệ quy chiếu
  2. Cách tiếp cận Hệ quy chiếu trong chương trình giáo dục phổ thông (chương trình 2018, chương trình 2006,…)
  3. Dạy và học Hệ quy chiếu cho học sinh THCS, THPT và THPT Chuyên

Thầy/Cô và các NCS, học viên cao học, sinh viên quan tâm, tham dự vào đường link dưới đây để điền thông tin đăng kí và đặt câu hỏi, thảo luận trong phòng Zoom cùng các diễn giả.

https://forms.gle/W57KbpU15WYXHhCa6