HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015
KHOA VẬT LÍ-TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
THÔNG BÁO SỐ 1

I. Mục đích Hội nghị
– Hội nghị SVNCKH năm học 2013 – 2014 đã nhận được 58 báo cáo, trong đó có 4 báo cáo xuất sắc được gửi đi dự thi cấp Trường. Trong các báo cáo gửi đi có 01 báo cáo đạt giải nhất SVNCKH cấp Bộ.
– Phát huy truyền thống say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Vật lí, nâng cao các thành tích đã đạt được, tiến tới Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học các cấp.
– Tạo điều kiện cho các sinh viên trong khoa Vật lí được báo cáo những kết quả nghiên cứu mới nhất, trao đổi chuyên môn, học thuật.
II. Thành phần tham gia
– Toàn thể các bạn sinh viên trong khoa Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
III. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị
– Thời gian dự kiến: 20/04/2015
– Địa điểm: Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
IV. Quy định về báo cáo tham dự
– Tóm tắt báo cáo và báo cáo toàn văn được viết theo mẫu kèm thông báo này.
– Bản mềm gửi tới email của Ban tổ chức: hoinghikhoaly@gmail.com. Bản cứng có chữ kí xác nhận của giáo viên hướng dẫn, được gửi cho ThS. Bùi Thị Hà Giang, phòng 218, Khoa Vật lí.
Hạn nộp tóm tắt báo cáo: 15/02/2015.
Hạn nộp tóm tắt báo cáo toàn văn: 24/03/2015.
– Các báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn đúng mẫu, nộp đúng hoặc trước hạn sẽ được thưởng 0.5 điểm và cộng vào điểm chấm của hội đồng khi chấm các báo cáo.
– Các báo cáo có chất lượng được lựa chọn tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường. Những báo cáo đạt điểm từ 16/20 điểm sẽ được cộng điểm thưởng vào 1 môn học chuyên ngành theo quy chế.

V. Ban tổ chức

Trưởng ban:
PGS. TS. Lục Huy Hoàng
Phó ban:
TS. Lê Đức Ánh
Ủy viên:
TS. Bùi Đức Tĩnh
TS. Lê Minh Thư
Hội đồng khoa học:
PGS.TS. Lê Viết Hòa
PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hưng
PGS. TS. Nguyễn Quỳnh Lan
Ban thư ký:
TS. Phạm Đỗ Chung
ThS. Bùi Thị Hà Giang
ThS. Nguyễn Thị Thảo
Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn sinh viên dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô hướng dẫn để cho Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Khoa Vật lý năm học 2014 – 2015 đạt được những kết quả cao nhất.

Hà Nội, 24/12/2014
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

                                                            PGS. TS. Lục Huy Hoàng

PS: Mẫu đăng ký, tóm tắt và báo cáo toàn văn có thể được tải theo link sau: 

https://docs.google.com/file/d/0B02PnkI4DiAiU1N4UjJTdXM3NDQ/edit