Vào 8h00, sáng thứ 5, ngày 28/4/2022 Bộ môn PPDH Vật lí seminar về các nội dung sau:

1. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM của giáo viên dạy các môn KHTN cấp THCS

2. Cấu trúc năng lực thực nghiệm của học sinh trong học tập môn vật lí phổ thông

Kính mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm tham dự.

Hình thức seminar: Online

Bộ môn PPDH vật lí – Khoa Vật lí – Trường ĐHSP Hà Nội.