Thông báo Seminar khoa học về ứng dụng tin học trong dạy học vật lí

Trong khuôn khổ nâng cao chất lượng đào tạo hệ Cử nhân tài năng, Bộ môn Phương pháp giảng dạy Vật lí _ Khoa Vật lí – Trường ĐHSP Hà Nội mời Giáo sư Ton Ellermeijer, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng máy tính (CMA) của Hà Lan seminar về ứng dụng của phần mềm COACH trong dạy học Vật lí, giáo dục STEM với sinh viên hệ cử nhân tài năng năm thứ 3, vào 15h00, thứ 4 ngày 8/12/2021 theo hình thức online qua phần mềm Zoom: Meeting ID: 918 1110 8034 Passcode: 12345.

Kính mời các Thầy Cô giáo, các giảng viên, sinh viên, học viên và NCS quan tâm tham dự.

Bộ môn PPDH Vật lí