Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo đề án tuyển sinh đại học năm 2018, chi tiết vui lòng tải và xem tại link dưới đây:

De an tuyen sinh SPH 2018.pdf

(Nguồn: Trường ĐHSP Hà Nội)