Đào Thị Vân Anh

Chuyên viên chính, Uỷ iên BCH CĐ
Bộ môn: Tổ Văn phòng
EmailFacebookPhone
Đào Thị Vân Anh hiện đang làm giáo vụ tại Khoa Vật lí, ĐHSP Hà Nội. Là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Khoa, phụ trách nữ công.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Học tại khoa Luật, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Làm tại Văn phòng Khoa Vật lí từ năm 1999.