Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên
Bộ môn: Tổ Văn phòng
EmailPhone
Nguyễn Thị Thu Hà là Cán bộ quản lí sinh viên Khoa Vật Lí Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Toán – Tin Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ năm 1993 – 1994: Giáo viên Trường THCS Việt An – Thanh Xuân – Hà Nội
  • Từ năm 1994 – 2007: Giáo viên Trường THCS Di Trạch – Hoài Đức – Hà Nội
  • Từ năm 2008  đến nay: Chuyên viên Khoa Vật Lí Trường ĐHSP Hà Nội