Mở đầu buổi nói chuyện PGS. TS Đỗ Vân Nam có những so sánh thú vị về vật lí, về nghề giáo.

Vật lý hiện đại: Vị thần đèn trung thành hiện thực hoá những ước muốn vô độ của con người.

 

Khi có dịp nói chuyện hoặc giảng bài cho sinh viên tôi thường sử dụng phát biểu: “Vật lý nghiên cứu về các dạng tồn tại và quy luật vận động của vật chất để từ đó chúng ta giải thích/hiểu được bản chất của các hiện tượng tự nhiên và cũng từ đó mà có những ứng dụng vào đời sống.” Tôi cho rằng phát biểu này không những đúng mà còn rất hay. Nó cho thấy Vật lý không hề đơn giản, phải nghiên cứu cơ chứ không thể chỉ nhìn, chỉ nói khơi khơi mà được. Nghiên cứu Vật lý có tính mục đích rất cao: thứ nhất là cho phép loài người hiểu được về thế giới tự nhiên mà trong đó con người tồn tại, thứ hai là có thể vận dụng được các điều kiện tự nhiên để sống. Rõ ràng thế cơ mà! Nhưng ở đây tôi muốn chỉ ra rằng thật ra trong đời sống con người không cần Vật lý! Nhưng, Vật lý thì lại như vị thần trong chiếc đèn dầu, không cố chấp mà luôn trung thành và tận tuỵ hiện thực hoá những ước muốn vô độ của con người.

Các nội dung thú vị khác trong bài nói có thể được xem trực tiếp tại đây

https://www.facebook.com/ppgdvl