Từ ngày thành lập đến nay, các thế hệ thầy và trò của Khoa Vật lí (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã không ngừng phấn đấu và đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Các thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lí tặng thưởng nhiều danh hiệu, huân chương và các bằng khen khác nhau đối với tập thể và cá nhân cán bộ của khoa.

Video: Khoa Vật lý Đại học Sư phạm Hà Nội: 65 năm xây dựng và trưởng thành trên Báo Giáo dục và Thời đại.