THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

KHOA VẬT LÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1. Vùng tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh

2.1. Phương thức xét tuyển 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển. Tên ngành học, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu như sau: 

Ngành xét tuyển Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
Sư phạm Vật lí

(Mã ngành: 714021)

Toán, Vật lí, Hoá học 160
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100
Sư phạm Vật lí dạy Vật lí bằng tiếng Anh

(Mã ngành: 7140211)

Toán, Vật lí, Hoá học 10
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 20

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.

Thời gian đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức đăng ký xét tuyển:  Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành.

Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm thi 3 môn. Nếu xét tuyển theo phương thức 2 còn thừa chỉ tiêu thì sẽ chuyển chỉ tiêu sang phương thức 1.

–  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phương thức xét tuyển 2: (gọi tắt là đối tượng XTT2)

Chỉ tiêu xét tuyển:

+ Ngành Sư phạm Vật lí: 50

+ Ngành Sư phạm Vật lí (Giảng dạy Vật lí bằng tiếng Anh): 10

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2021 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại Tốt, có học lực giỏi cả 3 năm ở bậc THPT và phải thỏa mãn một trong các điều kiện quy định dưới đây:

a.1. Thí sinh là học sinh đội tuyển Vật lí (hoặc Toán) cấp tỉnh/thành phố hoặc đội tuyển của trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học được tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

a.2. Thí sinh là học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Vật lí cấp tỉnh/thành phố ở bậc THPT.

a.3. Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

a.4. (Ngành Sư phạm Vật lí (Giảng dạy Vật lí bằng tiếng Anh)) Thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế đạt từ 6.0 đối với IELTS hoặc 61  đối với TOEFL iBT hoặc 600 đối với TOEIC trở lên. (Thời hạn 2 năm tính đến ngày công bố kết quả xét tuyển thẳng của trường).

– Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ đối tượng mục a.1, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt đến các đối tượng mục a.2, a.3, a.4 cho đến hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh thuộc đối tượng từ mục a.2 đến a.4 xét theo tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11, 12 môn học Vật lí (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có).