Theo Thông báo số 05/TB-CĐ ngày 8 tháng 01 năm 2016 của Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội, BCH Công đoàn Trường phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khoẻ định kì cho cán bộ, viên chức Trường năm 2015.

I. NỘI DUNG

– Siêu âm ổ bụng.

– Xét nghiệm:

  • Các xét nghiệm chung: tổng phân tích máu, đường máu, ure, creatine, cholesterol, triglycerid, SGOT, SGPT.
  • Đối với nam: acid uric, chuẩn đoán sớm ung thu gan, ung thu tiền liệt tuyến.
    Đối với nữ: canxi, chuẩn đoán sớm ung thu vú.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian: Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 22/01/2016; Lịch khám đối với cán bộ, viên chức khoa Vật lí: Thứ Tư, ngày 20/1/2016.

  • 7h30 – 10h00: lấy mẫu xét nghiệm máu
  • 13h30 – 16h30: khám sức khoẻ

– Địa điểm: tầng 1 Hội trường 11-10.

– Đối tượng:

  • Cán bộ, viên chức theo bảng lương của Trường tại phòng KHTC (không bao gồm cán bộ thử việc, tạo nguồn tại đơn vị).
  •  Cán bộ nghỉ hưu năm 2015 (tính đến ngày 31/12/2015).

(BCH Công Đoàn khoa Vật lí)