Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo và toàn thể sinh viên khoa Vật lí

Ngày 19 tháng 05 năm 2020, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của khoa Vật lí đã được tổ chức thành công theo kế hoạch. Hội đồng khoa học đã họp đánh giá các công trình khoa học của sinh viên và quyết định:
¨ Trao 30 giải thưởng sinh viên NCKH khoa Vật lí năm học 2019 – 2020, bao gồm: 06 giải Nhất, 8 giải Nhì, 7 giải Ba và 09 giải Khuyến khích (danh sách đính kèm theo đường link: https://drive.google.com/file/d/1IaXovvEso9eM5bGVqjP_EM5CMax-JJvL/view?usp=sharing).
¨ Gửi 03 công trình xuất sắc nhất gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường (danh sách đính kèm theo đường link: https://drive.google.com/file/d/1MMigEFE3KkW_OhPMeV0LNlymuHtKrQHA/view?usp=sharing).
Ban Chủ nhiệm khoa Vật lí đề nghị các sinh viên đạt giải trong quyết định kể trên khẩn trương thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các công việc sau đây:
¨ Các tác giả có công trình được gửi dự thi cấp Trường xin ý kiến thầy hướng dẫn, tiếp tục hoàn thiện báo cáo sau Hội nghị và gửi hồ sơ tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường (theo quy định) cho Ban Tổ chức Hội nghị SV NCKH Khoa Vật lí
¨ Các sinh viên đạt giải được cộng điểm vào điểm học phần chuyên ngành không quá 3 tín chỉ của năm học có báo cáo khoa học, riêng sinh viên năm thứ tư có thể tính cả học kì 6 thuộc năm thứ 3.
¨ Các sinh viên đăng kí cộng điểm với cô Đào Thị Vân trước ngày 22/5/2020.Việc cộng điểm được thực hiện theo Quy chế của Trường ĐHSP HN.