Bộ môn LL&PPDH Vật lí thông báo

Bộ môn tổ chức Seminar với GS.Muller đến từ nước Đức về dạy học vật lí

Thời gian: Sáng thứ 4 ngày 02/10/2019 từ 9h00 đến 11h00

Địa điểm: Phòng 404 Nhà C, Khoa Vật lí

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên và các cá nhân quan tâm tới dự và thảo luận về dạy học Vật lí

Bộ môn LL&PPDH Vật lí