Bộ môn LL&PPDH Vật lí thông báo

Bộ môn đã mời 2 chuyên gia là GS Ton Ellermeijer và Bà Ewa Kedzierska đến từ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng máy tính trong dạy học (CMA) của Hà Lan để seminar về tích hợp công nghệ trong chương trình, sách giáo khoa của Hà Lan, giáo dục STEM ở Hà Lan.
Kính mời các cán bộ, học viên, NCS của Bộ môn và các cá nhân quan tâm đến dự và thảo luận về các nội dung này với 2 chuyên gia Hà Lan.
Thời gian từ 10h00 đến 11h30 sáng thứ 4 ngày 12/6/2019 tại tầng 4 nhà C, Khoa Vật lí.
Bộ môn LL&PPDH Vật lí