Bộ môn LL&PPDH Vật lí thông báo

Bộ môn tổ chức Seminar về Lí luận dạy học Vật lí với các nội dung

  • Bồi dưỡng năng lực đánh giá năng lực thực nghiệm cho sinh viên trong dạy học vật lí phổ thông
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lí nhằm bồi dưỡng năng lực của học sinh phổ thông
  • Bồi dưỡng năng lực giáo dục STEM cho giáo viên phổ thông
  • Dạy học dựa trên vấn đề trong đào tạo sinh viên chuyên ngành

Thời gian: ngày 29 và 30 tháng 8/2019: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Địa điểm: Tầng 4, nhà C, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Bộ môn LL&PPDH Vật lí kính mời các nhà khoa học, các nhà giáo dục, các chuyên gia và các cá nhân quan tâm đến dự và thảo luận về các vấn đề, nội dung seminar.

Trân trọng