Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí, Khoa Vật lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo

Bộ môn tổ chức Seminar về các nội dung:

  1. Phát triển năng lực dạy học vật lí thuộc môn khoa học tự nhiên cho sinh viên cao đẳng sư phạm nước CHDCND Lào
  2. Bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học vật lí

Thời gian: Thứ 5 ngày 12/12/2019: Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30

Địa điểm: Tầng 4, nhà C, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và các cá nhân quan tâm tới dự và thảo luận về các nội dung trên.

Bộ môn LL&PPDH Vật lí