Kính mời các Thầy Cô giáo, giảng viên, học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu và các cá nhân quan tâm tham dự và thảo luận cùng các nhóm nghiên cứu trình bày trong seminar:

Thời gian: Buổi sáng từ 8h30-11h30; Buổi chiều từ 13h30-16h30

Địa điểm: Phòng 404, nhà C, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội

Hình thức: Trực tiếp.

Bộ môn PPDH Vật lí