Bộ môn PPDH Vật lí, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội thông báo seminar về Xây dựng và sử dụng thí nghiệm trong dạy học các nội dung phóng xạ của hạt nhân nguyên tử cho học sinh phổ thông.

Kính mời các Thầy Cô giáo, giảng viên, học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu và các cá nhân quan tâm tham dự và thảo luận cùng nhóm nghiên cứu trình bày trong seminar.

Thời gian: Buổi sáng từ 9h00-11h30, Chủ nhật, ngày 17/7/2022.

Địa điểm: Phòng 404, nhà C, Khoa Vật lí, Trường ĐHSP Hà Nội

Hình thức: Trực tiếp.

Bộ môn PPDH.