Tiêu đề/Title:     

Fabrication and characterization of large area 1D and 2D plasmonic gold nano-structures


Người trình bày/Speaker: ThS. Đỗ Minh Thành

Bộ môn Vật lí chất rắn – điện tử, Khoa Vật lí ĐHSP Hà Nội                                         

Thời gian/Time: 14h00 – 15h00, Thứ sáu, 30-10-2015
Địa điểm/Venue: Phòng họp Khoa Vật lí, Nhà C, ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy

Kính mời tất cả mọi người quan tâm đến dự!
All those interested are welcome to attend

Người chủ trì/Host person: Bùi Đức Tĩnh