Thông báo

Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức seminar kết quả nghiên cứu phát triển năng lực dạy học vật lí thuộc môn khoa học tự nhiên cho sinh viên cao đẳng sư phạm nước CHDCND Lào

vào 13h30 thứ 4 ngày 15/01/2020

tại tầng 4 nhà C khoa Vật lí

Kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm tới dự

Bộ môn LL&PPDH Vật lí