Bộ môn Phương pháp dạy học vật lí, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thông báo Seminar khoa học vào thứ 7, ngày 22/10/2022 về các nội dung sau:

– 8h00-9h00: Seminar về kết quả nghiên cứu: Sử dụng bộ thí nghiệm với microbit trong giảng dạy phần từ trường ở trường phổ thông

– 9h00-10h00: Seminar về kết quả nghiên cứu: Kế hoach thực nghiệm sư phạm bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp của SV ngành Sư phạm KHTN.

– 10h00-12h30: Giáo sư Chun-Yen Chang, Director of Science Education Center of NTNU, Seminar về kết quả nghiên cứu: Developing pre-service teacher’s TPACK through the DECODE model

– 14h00-16h30: Seminar về kết quả nghiên cứu: Dạy học dự án về các kiến thức nhiệt động lực học (vật lí lớp 10) theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Hình thức: Trực tiếp tại phòng 404, nhà C, Khoa Vật lí; Trực tuyến qua Google Meet: https://meet.google.com/cuk-qrtt-qtv

Kính mời các Nhà khoa học, nhà giáo, chuyên gia, giảng viên, NCS, học viên, sinh viên và các cá nhân quan tâm tham dự thảo luận các kết quả nghiên cứu cùng các báo cáo viên.

Bộ môn PPDH Vật lí