Ngày 22/11/2017, Bộ môn Vật lí Chất rắn đã tổ chức Seminar:
– Nội dung: Direct laser writing of plasmonic nanostructures: application to data storage and color nanoprinter.
– Báo cáo viên: PGS. Lại Ngọc Điệp, LPQM, ENS Cachan, Pháp

Giáo sư Lại Ngọc Điệp (cựu sinh viên K45 của Khoa Vật lí) đang làm việc tại phòng thí nghiệm LPQM (Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire), ENS Cachan, Pháp.

Giáo sư Lại Ngọc Điệp luôn dành những tình cảm đặc biệt cho khoa Vật lí và Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử. Trong đợt công tác tại Việt Nam, Giáo sư đã tới thăm Bộ môn và chia sẻ về những kết quả khoa học, những kinh nghiệm nghiên cứu với cán bộ, sinh viên, học viên, NCS đang làm việc tại Bộ môn. Giáo sư cũng chia sẽ những hỗ trợ cho sinh viên của Khoa tới thực tập tại phòng thí nghiệm của Giáo sư trong thời gian tới. Hy vọng, một số sinh viên của Khoa có thể xin học bổng thực tập tại Lab của giáo sư Lại Ngọc Điệp trong những năm sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi seminar