Để hỗ trợ các các bạn sinh viên tham gia NCKH, làm luận văn tốt nghiệp; học viên cao học khoa Vật lí, chi đoàn Cán bộ kết hợp với LCĐ-LCH khoa Vật lí tổ chức miniWorkShop hướng dẫn cách vẽ hình (đồ thị, phổ, sơ đồ,…) trong văn bản khoa học.
Thời gian dự kiến từ 7h đến 12h Chủ nhật, ngày 30/10/2016.
Nội dung chi tiết và chương trình của WorkShop xem thêm trong file đính kèm.
Để tham dự WorkShop cần đăng kí online theo đường dẫn sau:

Đăng ký tham gia mini workshop