Lễ kỷ niệm 70 năm Khoa Vật lí dự kiến diễn ra vào ngày 03/10/2021. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chủ nhiệm Khoa Vật lí đã tổ chức buổi họp cùng Ban liên lạc Hội cựu người học khoa Vật lí ĐHSP Hà Nội bàn về thay đổi kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó buổi họp cũng trao đổi một số hoạt động dự kiến của Hội trong thời gian tới.

Buổi họp đã được tổ chức trực tuyến vào thời gian từ 9:00-11:30 ngày 29 tháng 8 năm 2021. Tham dự buổi họp có TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội cựu người học Khoa Vật lí; GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại diện Chi ủy, BCN, BCH Công đoàn Khoa Vật lí, LCĐ Khoa Vật lí và Thành viên Ban Liên lạc Hội cựu người học Khoa Vật lí.

Tại buổi họp, PGS.TS Lục Huy Hoàng, Trưởng khoa Vật lí và đại diện các tiểu ban đã báo cáo về công tác triển khai các hoạt động tiến đễn Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa. Buổi họp nhận được ý kiến trao đổi của Chủ tịch Hội và các Thành viên Ban liên lạc Hội liên quan đến công tác triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động của Hội. 

Qua các phát biểu, thảo luận của các đại biểu, cuộc họp đã thống nhất các nội dung sau:

+ Đại diện các khóa thể hiện mong muốn được tham dự Lễ kỷ niệm trực tiếp đông đủ, tại khoa và trường do vậy đề nghị Ban Tổ chức lùi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa đến khi điều kiện cho phép (có thể kéo dài đến hạn là quý 2 năm 2022).

+ Việc tổ chức các hoạt động nếu có thể online như Hội thảo Giảng dạy Vật lí Toàn quốc sẽ diễn ra theo kế hoạch (02/10/2021).

+ Khoa tiếp tục nhận sự ủng hộ tài trợ Lễ kỷ niệm cho đến khi Lễ kỷ niệm có thể diễn ra. Đại diện các khóa sẵn sàng lan tỏa, kết nối đến từng cựu người học, huy động ủng hộ theo các hình thức khác nhau để phối hợp tổ chức thành công các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

+ Hội Cựu người học Khoa Vật lí xem xét thành lập các BLL Cựu người học theo địa phương (tỉnh, thành phố, khu vực), thay vì chỉ có BLL các khóa.

+ Tăng cường các hoạt động gắn kết, nhất là các hoạt động chuyên môn giữa các thành viên hội cựu người học.

+ Sẽ tổ chức ít nhất 1 cuộc họp của BLL Hội Cựu sinh viên với đông đủ nhất đại diện các khóa trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại của buổi họp.