Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar về bồi dưỡng giáo viên trong giáo dục STEM

Bộ môn LL&PPDH Vật lí, Khoa Vật lí - Trường ĐHSP Hà nội xin thông báo Bộ môn tổ chức Seminar NCS về các nội dung Bồi dưỡng giáo viên về xây dựng và thiết kế các hoạt động giáo dục STEM Phát triển năng lực giải quyết vấn đề…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar về đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho sinh viên sư phạm vật lí

Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí, Khoa Vật lí - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo Bộ môn tổ chức Seminar về các nội dung: Phát triển năng lực dạy học vật lí thuộc môn khoa học tự nhiên cho sinh…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar với GS.Muller về dạy học Vật lí

Bộ môn LL&PPDH Vật lí thông báo Bộ môn tổ chức Seminar với đến từ nước Đức về dạy học vật lí Thời gian: Sáng thứ 4 ngày 02/10/2019 từ 9h00 đến 11h00 Địa điểm: Phòng 404 Nhà C, Khoa Vật lí Kính mời các chuyên gia, nhà khoa học,…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar về Lí luận dạy học Vật lí

Bộ môn LL&PPDH Vật lí thông báo Bộ môn tổ chức Seminar về Lí luận dạy học Vật lí với các nội dung Bồi dưỡng năng lực đánh giá năng lực thực nghiệm cho sinh viên trong dạy học vật lí phổ thông Ứng dụng công nghệ thông tin trong…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Seminar GD STEM và dạy học phát triển năng lực

Thông báo Seminar khoa học Bộ môn LL&PPDH Khoa Vật lí, tổ chức Seminar về Giáo dục STEM và dạy học phát triển năng lực học sinh để Giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành trình bày kết quả nghiên cứu và tham dự, trao đổi,…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Seminar về xây dựng questionnaire online và xuất dữ liệu dạng text từ audio, video thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học giáo dục

Thông báo seminar nghiên cứu khoa học giáo dục trong dạy học vật lí Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức seminar NCS và seminar khoa học trong 02 ngày thứ 7 và chủ nhật từ 15/12/2018 đến 16/12/2018 tại tầng 4, nhà C khoa Vật lí, trường ĐHSP Hà…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Seminar về vận dụng lí thuyết Triz trong thiết kế các hoạt động dạy học

Mời tham dự Seminar khoa học. Vận dụng phương pháp luận sáng tạo TRIZ vào việc thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu trong khoa học giáo dục. Bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí tổ…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn Ngày 21 tháng 9 năm 2018 Bộ môn LL&PPDH Vật lí, tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Vật lí, mã số 9140111 của NCS Xaypaseuth Vylaychit với tên…
..>>
Bộ môn PPDHVL

Seminar phân tích dữ liệu trong nghiên cứu phương pháp giảng dạy vật lí

Thông báo seminar nghiên cứu khoa học giáo dục bộ môn LL&PPDH VL Ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2018, Bộ môn LL&PPDH Vật lí tổ chức seminar phân tích dữ liệu trong nghiên cứu phương pháp giảng dạy vật lí và thảo luận về các hướng nghiên cứu…
..>>
Loading...

Khoa Vật Lí - Đại học Sư phạm Hà Nội     Add: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội     Email: khoavatli@hnue.edu.vn     Tel: +84437547797