Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, cập nhật NCKH cho giảng viên và hiệu quả học tập, nghiên cứu cho sinh viên. Bộ môn Vật lí Chất rắn – Điện tử, Khoa Vật lý tổ chức buổi báo cáo chuyên đề do TS. Đỗ Hoàng Tùng (Viện Vật lí, VAST) trình bày.

Thông tin cụ thể như sau
–  Tên chuyên đề: Ứng dụng công nghệ plasma trong chế tạo vật liệu mới
– Chuyên gia báo cáo: TS Đỗ Hoàng Tùng, Viện Vật lí, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Hà Nội
– Thời gian: Ngày 27 tháng 11 năm 2020.
– Địa điểm: Phòng 320-C

Kính mời giảng viên, sinh viên quan tâm tới dự!