HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ KHOA VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN THỨ VIII THÔNG BÁO SỐ 1 I. Mục đích hội thảo - Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ trẻ trong Khoa Vật lí đẩy mạnh phong…
..>>